OGRE YOU ASSHOLE

OGRE YOU ASSHOLE

  • Manabu Deto Guitar, Vocals
  • Takashi Shimizu Bass
  • Takashi Katsuura Drums
  • Kei Mabuchi Guitar